Latvija ir slavena ar savu neskarto dabu un brīvību, ko tā mums dāvā jau gadsimtiem…